Els proceedings del congrés AMDO 2014 es troben disponibles online

Els podeu aconseguir en la següent adreça: http://www.springer.com/computer/ai/book/978-3-319-08848-8

Més informació: AMDO2014