Membres

Cap d’unitat

Dr. Francisco Perales López
Investigador principal - Catedrático de Universidad

Dr. Francisco J. Perales López –  Catedrático de Universidad CCeIA (2017). Licenciando en grado y Doctor en Informática por la UAB (1986) y la UIB(1993), es especialista en el área de gráficos y visión por ordenador y sus aplicaciones. Ha publicado mas de 150 trabajos de investigación en el campo de la visión por ordenador, interfaces de usuario y neurociencia.  Tiene 5 sexenios (4 de investigación y 1 de transferencia). Participa activamente en el desarrollo de proyectos nacionales y europeos de I+D en el campo de las interfaces multimodales y agentes inteligentes. Revisor y Editor de revistas internacionales está afiliado a las sociedades ACM-SIGGRAPH, IEEE, IAPR y EUROGRAPHICS. Es Senior member del IEEE y General Co-chair del AMDO (Articulated Motion and Deformable Objects) de la AERFAI/UIB que se organiza bianualmente (2000-2018). Es Diplomado en Estudios Avanzados en Medicina (DEA, 2013) y está desarrollando en la actualidad el doctorando europeo en Neurociencias en el campo de la neurorehabilitación mediante BCI y neurofeeback.  Profesor Visitante en la Universidad de Tübingen (Neuroprosthetics Group, 2018).

Research gatePersonal UIB

Membres

Esperança Amengual Alcover

Esperança Amengual és Enginyera en Informàtica (2000) i Doctora per la Universitat de les Illes Balears (2009). Durant els anys 1999 – 2001 va participar en el projecte europeu ESPRIT nº 23242, SUCCEDE, dins de l’àmbit de l’Enginyeria del Software. L’any 2000 es va incorporar al Departament de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears i actualment es professora col·laboradora d’aquest departament en el que imparteix assignatures relacionades amb l’enginyeria del software, l’enginyeria web i les bases de dades.

Personal UIB
Jose María Buades Rubio

Was born November 25, 1976. He was graduated in Computer Science in June 1999. Ph.D. in Computer Science in December 2006. From October 1999 is performing tasks of teaching and research in the department of mathematics and computer science.  Teaching is focused in the area of computer graphics and programming. Main research area is human-compter interaction in the first 10 years, and currently working in the field of real-time rendering.

Personal UIB
Antoni Jaume-i-Capó

Antoni Jaume-i-Capó obtained the Ph.D. degree in Computer Science at the Balearic Islands University in 2009.Since 2005 he works at the Mathematics and Computer Science Department of the Balearic Islands University. His main research interests include computational vision, vision-based interfaces, serious games and rehabilitation. He has published in several international journals his research work. He also has participated and leaded funded research projects (Regional Government, Spanish Government, European Union).

Personal UIB
Cristina Manresa Yee

Cristina Manresa Yee es Ingeniera Informática y Doctora en Informática por la Universidad de las Islas Baleares. Sus principales líneas de investigación incluyen la interacción persona-ordenador, la visión por computador e interfaces para personas con discapacidad. Ha participado y liderado proyectos de investigación financiados por diferentes organismos (Govern de les Illes Balears, Gobierno de España, Unión Europea).

Personal UIB
Ramon Mas Sansó

Ramon Mas Sansó és Llicenciat en Ciències, Secció Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (1989) i Doctor en Informàtica per la Universitat de les Illes Balears (1996). L'any 1993 va cursar el Màster en Especialitzacio en Visualització i Comunicacions Infogràfiques en el Swiss Federal Institute of Technology.

Va començar la seva carrera docent l'any 1990 com a Professor Titular d'Escola Universitària i és Professor Titular d'Universitat des de l'any 1999, adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.

Ha impartit docència a primer, segon i tercer cicle de les enginyeries tècniques en informàtica tant de gestió com de sistemes, a Enginyeria Superior en Infomàtica i actualment ho fa en els graus d'Enginyeria Informàtica i d'Enginyeria Telemàtica.

Personal UIB
Miquel Mascaró Oliver

(Llucmajor, Illes Balears 1966). Professor Titular d'Escola Universitària al Department de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears. Llicenciat en Informàtica per la UIB 1992, Màster en Sintesi d'Imatges i Animació per Ordinador per la Middlesex University (UK) 1991, Doctor en Informàtica per la UIB 2014. Entre 1992 i 2004 ha estat professor del MA ISCA a la UIB on ha supervisat nombrosos curtmetratges d'animació que han rebut els més prestigiosos premis internacionals. Com a realitzador cinematogràfic ha dirigit cuatre curtmetrages i un llargmetratge al 2002. El seu interés en recerca inclou Modelització 3D i animació facial, expressió facial realista i actors virtuals.

Personal UIB
Gabriel Moyà Alcover

Gabriel Moyà Alcover va obtenir el seu doctorat el setembre de l'any 2016, amb la tesi titulada: 'Scene modelling for vision-based interactive systems in rehabilitation contexts'. Els seus principals interessos de recerca inclouen la visió per computador, les interfícies basades en la visió, machine learning i la computació basada en humans. Ha publicat en diverses revistes internacionals el seu treball de recerca.

Membre del Departament d'Informàtica i Matemàtiques des del curs 2012-2013 amb la figura d'ajudant. Pertany a la Unitat de Gràfics i visió per computador (UGIVIA). Ha donat

També ha participat en projectes de recerca finançats per diferents organismes (Govern Regional i Govern espanyol).

Personal UIB
Javier Varona Gómez

Doctor Enginyer en Informàtica des de l'any 2001 per la Universitat Autònoma de Barcelona. Investigador predoctoral i postdoctoral al Centre de Visió per Computador de la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialitat Visió per Computador. Investigador del Programa 'Ramón i Cajal' a la Universitat de les Illes Balears de 2005 a 2009. Investigador del programa I3 d'Intensificació de la Recerca des de 2009 fins a l'actualitat.

Professor Contractat Doctor des de Desembre de 2009 al Dept. de C. Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears. Ha impartit docència en els estudis d'Enginyeria en Informàtica (Tècnica i Superior) a la UAB (1995-2003) i a la UIB (2004-actualitat). També ha impartit docència en el Grau d'Eng. Informàtica a la UIB. En postgrau ha estat professor en quatre títols diferents de Màster universitari, així com en diferents cursos de Doctorat, i ha dirigit 6 ​​tesis doctorals (1 a la UAB i 5 a la UIB).

Ha participat en més de 10 projectes de Recerca finançats a nivell autonòmic, nacional i internacional (en 5 d'ells com a investigador principal). Ha participat durant aquest període en gran quantitat de projectes de transferència tecnològica amb Empreses.

Ha estat Director del Màster Universitari de Tecnologies de la Informació i Codirector del Doctorat en Informàtica. Subdirector del Departament de C. Matemàtiques i Informàtica. Subdirector del Centre d'Estudis de Postgrau de la UIB. Delegat del Rector i, des de Gener de l'any 2015, és Vicerector de Títols i Tecnologia.

Personal UIB

Sr. Guillem Colom
Dr. Gabriel Fiol
Dra. Margaret Miró

Dra. Silvia Ramis Guarinos

Dra. Xisca Roig Maimó

Dra. Ines Ayed

Sr. Bernat Galmes Rubert

Sr. Miquel Miró Nicolau

Col·laboradors

Dr. Manuel González-Hidalgo (SCOPIA, DMI Team)

Dr. Jordi Llabrés Bordoy (Psicología, Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico)

Dra. María de la Paz Martínez Bueso (Enfermería y Fisioterapia)

Dra. Inmaculada Riquelme Agulló (Enfermería y Fisioterapia)

Dr. Pedro Bibiloni  (SCOPIA, DMI Team)

Dra. María José Abasolo (UNLP, Argentina)

Dra. Diana Arellano (Filmakademie, Germany)

Dr. Ronan Boulic (VRLAB-EPFL, Suiza)

Dr. Alexandre Cruz Berg (ULBRA, Brasil)

Dr. Jordi Gonzàlez (IRI-UPC, España)

Dr. Ramón Rotger (Clinica Rotger)

Dr. Pedro de Miguel (Jefe SRM, Clínica Rotger)

Dr. José Ramón Soler Fuensanta (Doctor en Informática)

Sr. Ramón Martín Calderero (Ldo. Física)