Unidad UGIVIA

Anselm turmeda

logo unidad 25 aniversario creación

Unitat de Gràfics i Visió per Ordinador i intel·ligència artificial. Grup d’Investigació del Departament de Matemàtiques i Informàtica (DMI) de la Universitat de les Illes Balears.