Anselm turmeda

logo unidad 20 aniversario

Unitat de Gràfics i Visió per Ordenador i Inteligència Artificial. Grup d’Investigació i Desenvolupament del Departament de Matemàtiques i Informàtica (DMI) de la Universitat de les Illes Balears.

WAIWAI-AA