La robòtica social: intel·ligència artificial al servei de la qualitat de vida

La UGIVIA i l’empresa Alisys col·laboren en el desenvolupament de sistemes d’intel·ligència artificial explicable i videojocs seriosos que permetin crear robots per atendre les necessitats de la gent gran i de persones amb necessitats especials 

La literatura els va idear i la ciència els va fer possibles. Els robots s’han fet un lloc manera progressiva en àmbits varis de la nostra societat, i ara ja estan preparats per sortir de les indústries i estendre la seva presència a la quotidianitat.

A la Universitat de les Illes Balears, els experts de la Unitat de Gràfics i Visió per Ordinador i Intel·ligència Artificial (UGIVIA) treballa perquè aquest salt de la robòtica signifiqui una millora de la qualitat de vida de les persones, especialment de la gent gran o amb necessitats especials. Amb aquest objectiu, dediquen els esforços a contribuir a accelerar el desenvolupament dels anomenats robots socials, capaços d’interactuar amb les persones en entorns assistencials i fer-los la vida una mica més agradable.

Per fer-ho possible, els investigadors de la UGIVIA fan feina en el desenvolupament de noves tècniques d’intel·ligència artificial explicable i de videojocs seriosos multigeneracionals que han de permetre explotar al màxim les qualitats d’aquests robots, de manera que puguin formar part del nostre dia a dia i assistir-nos quan ho necessitem.

Recentment, la UGIVIA de la UIB ha signat un acord marc de col·laboració amb l’empresa Alisys, que ha de fer possible l’intercanvi d’experiències i de desenvolupaments previs, com també fomentar les sinergies entre l’entorn universitari i l’empresarial mitjançant estudis conjunts i programes de formació especialitzats. A la pràctica, això ha significat l’arribada a la UIB de diferents models de robots distribuïts per aquesta empresa especialitzada en solucions de programari, intel·ligència artificial, cadena de blocs(blockchain) i robòtica. Amb aquests robots, la UGIVIA posarà a prova els avenços que assoleixen els seus investigadors.

La recerca de la UGIVIA en el camp de la robòtica social es fa en el marc de dos projectes de recerca. El primer, el projecte EXPLAINING (Explainable Artificial Intelligence Systems for Health and Well-being, PID2019-104829RA-I00/AEI/10.13039/501100011033), té com a objectiu dissenyar i desenvolupar mètodes i tècniques aplicades a la intel·ligència artificial en l’àmbit de la salut, amb l’objectiu que els resultats puguin ser entesos pels professionals, com ara metges, fisioterapeutes, experts en neurorehabilitació o advocats centrats en el tema de l’ètica d’aquestes pràctiques. El projecte EXPLAINING es durà a terme amb la col·laboració d’institucions com ara la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Metropolitana de Manchester, l’Institut Guttmann i l’IdISBA. L’equip d’investigadors està format per experts en intel·ligència artificial, dret, fisioteràpia, neurorehabilitació i biologia.

El segon, el projecte PERGAMEX (Design of Pervasive Gaming Experiences for Intergenerational Social and Emotional Well-being, RTI2018-096986-B-C31), té com a objectiu dissenyar experiències de joc omnipresents per a joves i gent gran que contribueixin a eliminar les fronteres físiques i socials mitjançant l’entreteniment digital. El projecte, liderat per les universitats de Granada i de Saragossa, amb a participació d’investigadors de la UIB té en compte aspectes com ara l’acceptació de la tecnologia i la personalització per atendre les capacitats cognitives i físiques o, fins i tot, la manera d’interactuar entre aquests col·lectius.

Publicacions relacionades

Ramis, S.; Buades, J.M.; Perales, F.J. Using a Social Robot to Evaluate Facial Expressions in the Wild. Sensors 202020, 6716. https://doi.org/10.3390/s20236716

Alonso-Fernandez, F., Diaz, K. H., Ramis, S., Perales, F. J. & Bigun, J., (2020). Soft-Biometrics Estimation In the Era of Facial Masks. In: Brömme, A., Busch, C., Dantcheva, A., Raja, K., Rathgeb, C. & Uhl, A. (Hrsg.), BIOSIG 2020 – Proceedings of the 19th International Conference of the Biometrics Special Interest Group. Bonn: Gesellschaft für Informatik e.V.. (S. 11-19). https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/34327