UIBVFED

Virtual Facial Expression Dataset UIBVFED

La classificació de les expressions facials requereix de grans quantitats de dades per reflectir la diversitat de condicions que demanen les aplicacions reals. Les bases de dades públiques acceleren les tasques de recerca proporcionant als investigadors un marc de treball adequat. Tradicionalment aquestes bases de dades no estan enfocades a la creació artística. Aquí presentem una base de dades formada per 640 imatges facials corresponents a 20 personatges virtuals executant 32 expressions cada un. Els avatars representen 10 homes i 10 dones de diferents edats i ètnies racials. Les expressions estan classificades segons les 6 expressions universals i per cada una d’elles segons la classificació que en fa Gary Faigin.

Enllaç a la versió virtual

Descarrega la BBDD

 

Contacte: Miquel Mascaró Oliver (miquel.mascaro arroba uib.cat)