Intel·ligència artificial per identificar les accions humanes

Intel·ligència artificial per identificar les accions humanes

Un equip d’investigadors de la UGIVIA desenvolupa un sistema d’intel·ligència artificial capaç d’identificar les activitats humanes Un equip d’investigadors de la Unitat de Gràfics i Visió per Ordinador i Intel·ligència Artificial (UGIVIA) de la Universitat de les Illes Balears ha desenvolupat un sistema de reconeixement d’activitats humanes basat en intel·ligència artificial, que és capaç d’identificar el moviment de les persones i associar-lo a una tasca o activitat concreta amb una fiabilitat del 95,5 per cent, superant els models desenvolupats fins al moment. La recerca s’ha fet en col·laboració amb investigadors de la Universitat de Sfax (Tunísia) i de l’Institut de…

Read Article →
GameOn 2020 Invited Talk

GameOn 2020 Invited Talk

GameOn 2020. Title: Evaluation of a VR system for Pain Management using Binaural Acoustic Stimulation Invited Speaker: Dr. Francisco J. Perales (UGIVIA-DMI, UIB)

Read Article →
UGIVIA a l'EDULEARN

UGIVIA a l’EDULEARN

El grup UGIVIA, de la mateixa manera que en anteriors edicions serà un membre actiu del congrés EDULEARN. Aquest congrés es durà a terme els dies 6,7 i 8 de juliol a Palma.

Read Article →
Lectura Tesi Ines Ayed

Lectura Tesi Ines Ayed

La tesi doctoral d’Ines Ayed pretén proposar i validar sistemes interactius que usen tecnologies basades en la visió per computadora per millorar l’equilibri i prevenir caigudes entre les persones grans  Els darrers anys, les tecnologies basades en la visió per computadora han assolit un gran interès entre investigadors i professionals de la salut. Per exemple, l’ús de dispositius interactius i de baix cost és de cada vegada més popular en els contextos de rehabilitació i teràpia físiques. Una gran part d’aquest interès s’ha dirigit a les persones grans, ja que són més propenses a perdre l’equilibri i caure, situacions que…

Read Article →
Ganadores TalenTIC2018

Ganadores de los premios TalenTIC 2018

1r premi: Sistema de realitat virtual per a la gestió del dolor crònic en nins i joves amb malalties rares. Miquel Sánchez Roca (grau d’Enginyeria Informàtica). Tutor de la UIB: Dr. Francisco J. Perales. Resum: Disseny i desenvolupament d’una aplicació de realitat virtual que permet valorar el dolor crònic en nins i joves amb malalties considerades rares i els facilita la gestió i la regulació del dolor a través d’estímuls visuals, auditius i vibrotàctils. Un projecte que s’ha dut a terme en col·laboració amb psicòlegs i amb el programa INeDITHOS , associació que treballa amb voluntaris per millorar la qualitat de…

Read Article →
La UGIVIA entra a formar parte de la Red Colaborativa de Investigación y Desarrollo de Videojuegos en Iberoamérica

La UGIVIA entra a formar parte de la Red Colaborativa de Investigación y Desarrollo de Videojuegos en Iberoamérica

Esta tiene como objetivo principal  la creación de una red de académicos, investigadores y profesionales con el objetivo de impulsar actividades conjuntas para la investigación y la transferencia de conocimiento en el ámbito de la mejora y el desarrollo de la industria del videojuego. Debido a la naturaleza académica de los diferentes miembros de esta red, consideramos que dentro de las múltiples aplicaciones de los videojuegos, vamos a centrar gran parte del esfuerzo en el ámbito del aprendizaje basado en juegos y en el uso serio de los videojuegos.

Read Article →