Lectura tesi Miquel Mascaró

La tesi doctoral de Miquel Mascaró ha desenvolupat un nou mètode per reproduir els diferents tipus de somriures en animació facial

La tesi doctoral de Miquel Mascaró Oliver, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha desenvolupat una nova metodologia capaç de reproduir tots els tipus de somriures que s’utilitzen en l’animació facial. La tesi l’han dirigida el doctor Francisco J. Serón Arbeloa, del Departament d’Informàtica i Enginyeria de Sistemes de la Universitat de Saragossa, i el doctor Francisco J. Perales, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB.

L’animació facial és un dels tòpics encara no resolts tant en el camp de la interacció persona ordinador com en el de la informàtica gràfica. Les expressions d’alegria associades a riure i somriure són, pel seu significat i importància, part fonamental d’aquests camps.

En aquesta tesi, Miquel Mascaró fa una aproximació a la representació dels diferents tipus de riure en animació facial, alhora que presenta un nou mètode capaç de reproduir tots aquests tipus. El mètode es valida mitjançant la recreació de seqüències cinematogràfiques i mitjançant la utilització de bases de dades d’expressions facials genèriques i específiques de somriures.

Addicionalment, es crea una base de dades pròpia que recull els diferents tipus de rialles classificats i generats en aquest treball. D’acord amb aquesta base de dades pròpia es generen les expressions més representatives de cadascuna de les rialles i els somriures considerats en l’estudi.

Fitxa de la tesi doctoral 

  • TítolExpresión de emociones de alegría para personajes virtuales mediante la risa y la sonrisa
  • Autor: Miquel Mascaró Oliver
  • Programa de doctorat: Informàtica
  • Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
  • Director: Francisco J. Serón Arbeloa i Francisco J. Perales López

Data de publicació: 16/06/2014

Font: uib.cat