Avaluar l’equilibri des de ca nostra gràcies a la tecnologia dels videojocs

Un equip d’investigadors de la UGIVIA desenvolupa un sistema que permet implementar una de les eines clíniques més emprades per detectar el deteriorament de l’equilibri i prevenir el risc de caure 

Cada vegada és més freqüent fer servir tecnologies relacionades amb els videojocs en l’àmbit de la salut. Un exemple n’és la utilització dels anomenats dispositius RGBD per fer exercicis de rehabilitació de l’equilibri des de ca nostra, de manera que puguin ajudar a reduir el risc de caure. Aquests dispositius permeten detectar i capturar el moviment del cos humà a partir de la identificació del color i la profunditat de la imatge, de manera que els pacients poden fer els exercicis des de ca seva i els terapeutes poden avaluar-ne els efectes.

En el cas del deteriorament de l’equilibri, un equip d’investigadors de la Universitat de les Illes Balears ha estudiat la validesa d’aquests dispositius RGBD a l’hora de mesurar el dèficit de control d’equilibri i postural, que són els principals factors de riscs relacionats amb les caigudes. Concretament, els investigadors de la Unitat de Gràfics i Visió per Ordinador i Intel·ligència Artificial (UGIVIA), el Laboratori d’Aplicacions d’Intel·ligència Artificial (LAIA@UIB), el grup de recerca en Evidències, Salut Global i Estils de Vida, i el grup de recerca en Biologia Computacional i Bioinformàtica (BIOCOM) de la UIB, han desenvolupat un sistema basat en el Microsoft Kinect v2 per mesurar la prova d’abast funcional (Functional Reach Test, FRT), una de les eines clíniques més utilitzades en la predicció de caigudes.

El sistema experimental desenvolupat pels investigadors de la UIB calcula l’FRT de forma automàtica. El sistema proposat és transparent, perquè pot ser simulat per una persona i l’usuari pot entendre el procés que segueix el mètode. Això és especialment crític en l’àmbit de la salut, per poder confiar en el comportament dels sistemes.

Per validar l’ús d’aquest dispositiu RGBD per mesurar l’FRT, els investigadors han fet dos experiments que demostren que les mesures obtingudes mitjançant el mètode estàndard i mitjançant el sistema experimental estan correlacionades. La forta correlació amb l’FRT estàndard i els bons resultats de la repetibilitat de la prova obtinguts a partir de l’experimentació suggereixen que els dispositius Microsoft Kinect v2 poden ser una alternativa per mesurar proves de balanç sense supervisió, com l’FRT a casa.

Aquesta recerca s’ha fet en el marc del projecte EXPLAINING (EXPLainable Artificial INtelligence systems for health and well-beING, PID2019-104829RA-I00 / AEI / 10.13039/501100011033), que finança el Ministeri de Ciència i Innovació a través de l’Agència Estatal d’Investigació.