Lectura tesi Gabriel Moyà

La tesi doctoral de Gabriel Moyà Alcover ha desenvolupat un sistema interactiu que afavoreix la motivació dels pacients per dur a terme exercicis de rehabilitació 

La visió per computador és una branca de la intel·ligència artificial que inclou mètodes per adquirir, processar, analitzar i comprendre les imatges i els vídeos del món real amb la finalitat de produir-ne informació. La tesi doctoral de Gabriel Moyà Alcover, defensada a la Universitat de les Illes Balears, posa aquesta tecnologia al servei de les teràpies que duen a terme les persones amb paràlisi cerebral.

En col·laboració amb l’Associació de Paràlisi Cerebral de Balears (ASPACE), l’investigador ha  dissenyat, desenvolupat i avaluat un sistema interactiu en el context d’una aplicació de rehabilitació interactiva basada en visió per computador. L’objectiu és fer més efectives les teràpies de manteniment de persones discapacitades, que duren anys i en les quals es donen molts casos de desmotivació, a causa dels exercicis repetitius i intensius que poden resultar avorrits amb el temps, i per la dificultat a l’hora de percebre les petites millores que s’assoleixen.

L’avaluació clínica del sistema de rehabilitació proposat demostra un augment significatiu en les puntuacions d’equilibri i funció de la marxa, que indiquen una independència més gran per als pacients.

Amb l’objectiu de generalitzar l’ús d’aquest tipus de sistemes de rehabilitació en entorns reals s’ha desenvolupat un algoritme de modelat d’escenes utilitzant informació RGBD per segmentar l’usuari de l’escena. La informació RGBD s’aconsegueix usant càmeres que a més de la tradicional informació de color (RGB), ens proporcionen informació geomètrica de l’escena (D).

Per tal de modelar l’escena, s’ha aplicat un enfocament no paramètric que unifica els diversos canals d’informació dels quals es disposa. Un cop l’escena s’ha modelat es poden segmentar els objectes d’interès per a la nostra aplicació.

Després d’avaluar l’algorisme de modelatge d’escenes utilitzant diversos conjunts de dades, els resultats demostren que l’algorisme desenvolupat pot manejar un gran ventall de situacions pràctiques i obté bons resultats en tots els casos provats.

Enhorabona Biel!

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Scene modelling for vision-based interactive systems in rehabilitation contexts.
  • Autor: Gabriel Moyà Alcover
  • Programa de doctorat: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
  • Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
  • Directors: Xavier Varona Gómez i Antoni Jaume Capó

Data de publicació: 09/11/2016