Una interfície per fer possible que les persones amb discapacitats motrius puguin fer servir els dispositius mòbils

Els investigadors de la UGIVIA dissenyen una interfície per interactuar amb telèfons mòbils i tauletes fent servir el moviment del cap  

L’eclosió de les tecnologies digitals i els dispositius mòbils, ja siguin tauletes o telèfons, ha significat un canvi important en la comunicació de les persones. Un repte essencial passa per aconseguir que ningú no quedi despenjat d’aquest avenç, de manera que tothom, independentment de les seves capacitats, pugui tenir accés a les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació.

A la Universitat de les Illes Balears, la Unitat de Gràfics i Visió per Ordinador i Intel·ligència Artificial (UGIVIA) treballa per afavorir que les persones amb discapacitats puguin fer servir els dispositius mòbils, com ara telèfons mòbils i tauletes. Recentment, els investigadors Maria Francesca Roig Maimó, Cristina Manresa Yee i Xavier Varona han publicat un article a la revista Universal Access in the Information Society en el qual presenten una interfície dirigida especialment a usuaris amb discapacitats motores que no poden utilitzar els telèfons mòbils i les tauletes a través de la pantalla multitàctil.

La interfície dissenyada permet que l’usuari interactuï amb els dispositius a través de gestos —moviments de cap— que són reconeguts per la càmera frontal del dispositiu. Mitjançant tècniques de visió per ordinador, es transforma la posició del cap de l’usuari en una posició en la pantalla del dispositiu, de manera que l’usuari pot interactuar amb el dispositiu sense haver de tocar la pantalla.

Els investigadors varen avaluar la interfície amb dos estudis, en els quals participaren tant persones sense discapacitat com persones que pateixen esclerosi múltiple i tenen la mobilitat reduïda. A més de permetre comprovar la robustesa del sistema i d’adaptar la interfície a característiques específiques dels usuaris amb discapacitats motrius, com ara la immobilització del tronc, els estudis també varen permetre elaborar diverses recomanacions per al disseny de futures aplicacions per a dispositius mòbils, perquè es puguin utilitzar fent servir la interfície. Entre aquestes recomanacions destaca que les regions interactives de l’aplicació a la pantalla tinguin una mida mínima de 76 px i que no estiguin situades als marges de la pantalla.

Referència bibliogràfica

Cristina Manresa-Yee, Maria Francesca Roig Maimó & Javier Varona. «Mobile accessibility: natural user interface for motion-impaired users». Universal Acces in the Information Society, 2017. https://doi.org/10.1007/s10209-017-0583-3 

Data de publicació: 28/11/2017