Realitat virtual i electroencefalografia per la modulació dels estats emocionals a través d’estímuls visuals i auditius

L’alumne Íker López ha creat un software que combina Realitat Virtual amb tecnologies d’EEG, a partir de la incorporació d’estímuls visuals i auditius amb l’objectiu de modular els estats emocionals mitjançant sons binaurals.

En el seu TFG, que dugué a terme amb els membres de la Unitat Dr. Francisco José Perales López i Dr. José María Buades Rubio, ha desenvolupat una aplicació que combinant un motor de videojocs (Unity) i realitat virtual. Aquest TFG es dugué a terme en el curs 2020-2021.

Per a més informació cliqueu al següent enllaç.